top of page

เงื่อนไขบริษัท

1. การยืนยันราคา

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันราคาภายใน 30 วันหลังจากวันที่ออกใบเสนอราคา

2. การชำระค่ามัดจำสินค้า

มัดจำ 50% เพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ส่วนที่เหลือ 50% ชำระก่อนส่งสินค้า

3. ระยะเวลาในการผลิตสินค้า

สินค้าจะพร้อมจัดส่งภายในประมาณ 7-14 วันหลังจากการยืนยันการสั่งซื้อ

**ในกรณีไซส์พิเศษ ระยะเวลาการผลิตอยู่ที่ 30-45 วัน

หลังจากการยืนยันการสั่งซื้อ**

4. การชำระเงิน

การชำระเงินต้องทำการโดยเงินสด เช็ค และการโอนเงินเท่านั้น

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรเครดิต บัตรเดบิต และช่องทางการชำระเงินอื่นๆ

5. การจัดส่งสินค้า

จัดส่งฟรีในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล (ขึ้นอยู่กับยอดการสั่งซื้อและระยะทาง)

สำหรับการจัดส่งไปนอกพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ผู้สั่งซื้อต้องเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งที่ปลายทาง

6. การรับประกันสินค้า

ทางบริษัทรับเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากตำหนิหรือสินค้าชำรุดภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า

©2020 by Gardenia Bangkok

bottom of page